Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR VE ÜRÜN BİLGİLERİ

ÜRETİCİ VE YER SAĞLAYICI BİLGİLERİ
Şirket Adı : Sentez Bilişim İnternet Hizmetleri
Adres : Atatürk Mh. İkitelli Cd. Durak Sk. No:1 Küçükçekmece / İstanbul
Telefon : 02124700003
E-Posta / Web Adresi : info@sentezbilisim.com  / www.sentezbilisim.com
MÜŞTERİ BİLGİLERİ
Firma Adı :
Firma Sahibi / Yetkili :
Firma Adresi :
E-Posta / Web Adresi :                                                           /
Telefon (Sabit) :
Telefon (GSM) :
Vergi Daire / Vergi No :                                                           /
KURULUM BİLGİLERİ
Alan Adı (Domain) : http://www.
Sağlanan Hizmet ve Ürünler :       E-Ticaret Sitesi Yazılım Kiralama ve Barındırma
      DIĞER :
      DIĞER :
Ödeme Seçeneği :       HAVALE / EFT            KREDI KARTI
Paket Türü :

 

1.1. Sözleşmenin devamında, Sentez Bilişim İnternet Hizmetleri  E-Ticaret Sistemi kullanıcısı olan ve yukarıda müşteri bilgileri kısmında bahsi geçen kişi/kurum kısaca MÜŞTERİ olarak, üretici ve yer sağlayıcı firma olan Sentez Bilişim İnternet Hizmetleri. kısaca Sentez Bilişim olarak, Sentez Bilişim İnternet Hizmetleri ‘nin geliştirdiği ve kendi sunucularında barındırmak suretiyle kiraladığı e-ticaret sistemi yazılımı ise kısaca Demo Sepeti  olarak anılacaktır.
1.2. Firma ünvan, ticari iş adresi veya imzaya yetkili şahısların imza yetkilerinin herhangi bir değişikliğe uğraması halinde bu değişiklikler, gerek fiilen ve gerekse ticaret sicilinde tescilini müteakip en geç 15 (onbeş) iş günü içinde karşı tarafa bildirecektir. Bu değişikliklerin ilgili süre içerisinde bildirilmemesi durumunda karşı tarafın eski ünvan ve/veya adres altında gönderilmiş fatura, irsaliye, mektup gibi tüm vesaik yeni ünvan ve/veya adres altında gönderilmiş sayılır.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI

2.1. İş bu sözleşme; MÜŞTERİ’nin dilediği ürün veya hizmeti internet üzerinden kendi alan adını kullanarak satmasına imkan veren elektronik ticaret sistemi DEMO SEPETİ yazılımının (İnternet tabanlı yazılım hizmetinin) kiralanması, bu yazılım ile MÜŞTERİ’ye ait ürün bilgilerinin internet ortamında barındırılması ve barındırma koşulları, servis sağlayıcılık hizmetleri ile kurulum ve satış sonrası verilen hizmetlerin niteliklerini, niceliklerini ve sınırlarını belirler.

2.2. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte taraflar yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda T.T.K. ve ilgili yasal mevzuatın geçerli olduğunu kabul ve beyan eder. Sözleşmede doğabilecek kısmi hükümsüzlükler, sözleşmenin kalan kısmının geçerliliğine helal getirmez. SENTEZ BİLİŞİM, paket içeriklerini gerekli gördüğü hallerde ya da teknik gereklilikler halinde değiştirme hakkına sahiptir.

MADDE 3 – KİRALAMANIN ESASLARI 

3.1. DEMO SEPETİ sistemi, belirli bir süre için belirtilen işlevleriyle birlikte paketler halinde kiralanan bir yazılımdır. MÜŞTERİ, hizmeti kiralamadan önce demo sürümünü kullandığını, hizmeti tamamıyla tecrübe ederek ve beğenerek kiralamayı kabul ettiğini, ürün hakkında gerekli muayeneleri yaptığını beyan ve taahhüt eder. Bu nedenle; satın alınan hizmette geri iade söz konusu değildir.

3.2. Yazılım kiralama başlangıç tarihi, Sentez Bilişim E-Ticaret Sistemi Sözleşmesi’nin doldurulduğu ve imzalandığı tarih olup, toplam yazılım kiralama süresi faturada belirtilen ay/yıl kadardır. MÜŞTERİ’nin kusurundan ya da MÜŞTERİ’den kaynaklanan hizmet kesintileri veya benzeri durumlar oluşması halinde hizmet süresi uzatılmaz.

3.3. Kiralama süresi bitiminden en az (15) gün önce taraflardan birinin yazılı ihtarı olmaması halinde kiralama sözleşmesi kendiliğinden uzar (aynı şartlarla yenilenir). Taraflardan birinin süresinde yapacağı fesih ihtarı var ise, sözleşme tüm hükümleriyle sona erer. Kiralama bedelinin ya da yenileme ücretinin 7 (yedi) iş günü içerisinde MÜŞTERİ tarafından ödenmemesi durumunda Sentez Bilişim sözleşmeyi ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı fesih eder.

3.4. SENTEZ BİLİŞİM, MÜŞTERİ’ye ait içerik ve verinin son 5 (beş) günlük yedeklerini her zaman alır ve saklar. Kiralama süresi bitiminde MÜŞTERİ kiralamayı sonlandırmak ister ise, MÜŞTERİ’ye ait veritabanında yer alan siparişler, üye ve ürün verilerinin hizmet bitimindeki son güncel halinin bir kopyası EXCEL formatında 15 (onbeş) gün içinde MÜŞTERİ’nin yazılı olarak talep etmesi halinde, MÜŞTERİ’ye verilir. MÜŞTERİ verileri talep etmemesi durumunda, veri güvenliği amacıyla sözleşme bitiminden 15 (onbeş) gün sonra tüm içerikler Sentez Bilişim sistemlerinden geri dönüşümsüz olarak silinir. MÜŞTERİ kira süresinin bitiminden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde sistemi kiralamaya devam etmek ister ve Sentez Bilişim onaylarsa, sistem içeriğinde hiç bir değişiklik yapılmadan sistem çalışmaya devam eder.

3.5. MÜŞTERİ, SENTEZ BİLİŞİM’den bu sözleşme ile aldığı yazılım kiralama hizmetlerini, bu sözleşmeden doğan hak ve sorumluluklarını, her ne surette olursa olsun SENTEZ BİLİŞİM’in önceden açık yazılı onayı olmadan üçüncü şahıslara kiralayamaz, devredemez, paylaşamaz veya paylaştıramaz. İş bu madde’nin ihlali SENTEZ BİLİŞİM’e sözleşmeyi bedel iadesiz tek taraflı fesih hakkı verir.

3.6. SENTEZ BİLİŞİM, herhangi bir sınırlama ya da MÜŞTERİ’nin önceden iznine gerek olmaksızın MÜŞTERİ’nin DEMO SEPETİ kullanıcısı ve Sentez Bilişim müşterisi olduğunu kamuya açıklamaya, müşteri isim ve logosunu kendi reklamlarında ve tanıtımlarında (portföy ve referans bölümünde) kullanmaya ve MÜŞTERİ’nin sözleşmede yer alan hizmetlerden faydalanan internet sitesinin en alt bölümünde sabit olarak DEMO SEPETİ logosunu, linkini ve hizmetle ilgili kısa bilgisini (sabit olarak) bulundurmaya yetkisi olduğunu MÜŞTERİ kabul ve beyan eder.

3.7. Yazılım kiralama hizmeti SENTEZ BİLİŞİM’in sunucularında barındırılır ve Sentez Bilişim dışında hiç kimse FTP erişimine, kaynak kodlarına erişim ve müdahaleye, veritabanına erişim ve müdahale yetkisine sahip değildir. Yazılım kaynak kodları ve veritabanı, SENTEZ BİLİŞİM kontrolü ve erişiminde olup her hakkı saklıdır. MÜŞTERİ kodların veya veritabanının kendisine verilmesini talep edemez, 3. kişilerle paylaşamaz ve kendisi de hiç bir şekilde alamaz.

MADDE 4 – GİZLİLİK İLKESİ 

4.1. SENTEZ BİLİŞİM, MÜŞTERİ’nin tüm bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini taahhüt eder. Üçüncü şahıs veya firmalar MÜŞTERİ’ye ait özel bilgilere teknik olarak erişemeyeceği için bu taahhüt garanti altındadır.

4.2. Yazılım kiralama hizmeti SENTEZ BİLİŞİM’in sunucularında barındırılır ve Sentez Bilişim dışında hiç kimse FTP erişimine, kaynak kodlarına erişim ve müdahaleye, veritabanına erişim ve müdahale yetkisine sahip değildir. Yazılım kaynak kodları ve veritabanı, Sentez Bilişim kontrolü ve erişiminde olup her hakkı saklıdır. MÜŞTERİ kodların veya veritabanının kendisine verilmesini talep edemez, 3. kişilerle paylaşamaz ve kendisi de hiç bir şekilde alamaz.

4.3. MÜŞTERİ’nin yapacağı mail order ve kredi kartı odaklı satışlarda; kredi kartı bilgileri kesinlikle Sentez Bilişim sunucuları üzerinde bulundurulmaz. Burada doğabilecek kredi kartı yanlışlıklarında ve hatalarında, bu bilgiler sunucularda tutulmadığı ve hiç bir şekilde görülmediği için Sentez Bilişim sorumlu tutulamaz. 3. Kişilere ait tüm mali ve kişisel bilgilerle ilgili hukuki sorumluluk, SENTEZ BİLİŞİM’in açık olarak ihlal yaptığı sabit olmadıkça (teknik kusur ya da güvenlik önlemlerinin alınmaması) MÜŞTERİ’ye aittir.

4.4. SENTEZ BİLİŞİM, herhangi bir kredi kartı dolandırıcılığına karşı MÜŞTERİ’lerine 3D Secure POS (3D Güvenlik Protokolü) altyapılarının kullanılmasını önerir. 3D Secure POS ile ilgili alt yapı, DEMO SEPETİ sisteminde başlıca büyük bankaların tamamında kullanıma hazır haldedir. Sentez Bilişim tüm bankalar için 3D Secure POS altyapılarının kullanım garantisini, bankalardan kaynaklı teknik nedenlerden dolayı verememektedir. Şüpheli işlemlerde bankadan teyit alınmasını ve teyit alınmadan ürün gönderimi yapılmamasını önerir. 3D Secure POS kullanımında çıkabilecek problemlerden Sentez Bilişim sorumlu değildir.

4.5. MÜŞTERİ ve Sentez Bilişim kendi aralarında yazılı, sözlü, manyetik ortamda veya başka bir şekilde aktarılan tüm fikir, bilgi, içerik ve belgeler hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, bu bilgileri sözleşmenin amacı dışında hiç bir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarmayacak, henüz kamuya duyurulmamış ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için azami güvenlik önlemlerini alacaktır.

4.6. Hali hazırda kamunun bilgisine sunulmuş olan veya yürürlükteki tüm mevzuat gereği ve/veya herhangi bir devlet otoritesinin isteği üzerine açıklanması istenmiş veya istenebilecek olan veya gizlilik yükümlülüğü kapsamından önce veya bu kapsam içerisinde olmayan bir başka üçüncü şahıs tarafından bağımsız olarak elde edilmiş  olan bilgiler, gizli bilgi kapsamı dışında olup bu maddeye istisna teşkil ederler.

MADDE 5 – MÜCBİR SEBEP 

Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, küresel ya da ülkesel çapta yaşanan bilişim, telekomünikasyon, iletişim, GSM, servis sağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalır ve iade edilmez.

  

MADDE 6 – HUKUKİ ESASLAR 

6.1. İş bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her iki tarafın da yapılacak olan her türlü mal, hizmet ve diğer ticari ilişkiler sonucu doğacak olan alacak ve borçlar, resmi defterlerde karşılıklı cari hesap olarak yürütülecektir. İş bu sözleşme ayrı bir sözleşme yapılmasına gerek kalmaksızın, tüm detaylarıyla ayrıca CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ hükmündedir. Taraflar aralarında cari hesap sözleşmesi bulunduğunu ve iş bu sözleşmede yer almayan hususlarda TTK. ilgili hükümlerinin geçerli olduğunu beyan ederler.

6.2. Her iki taraf genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. Ticari Hukuk Sistemine uygun olarak sürdüreceğini kabul ve taahhüt eder.

6.3. Sözleşmeyle ilgili her türlü hukuki anlaşmazlıkta Türk Hukuku uygulanır ve Türk mahkemeleri yetkilidir. MÜŞTERİ’nin yurtdışı merkezli olması yada alan adı tahsisinin yurtdışı kaynaklı olması Türk Hukukunun geçerliliğini etkilemez.

6.4. Taraflar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Yasası, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasaların hükümlerine uymayı baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. Taraflar Türk Hukukuna tabi oldukları için; sözleşmenin imzalanmasından sonra gerçekleşebilecek yasa değişiklikleri veya kanuni düzenlemelere riayet etmek zorundadırlar. Sonradan ortaya çıkabilecek hukuki düzenlemeler sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyecektir.

6.6. DEMO SEPETİ sisteminde MÜŞTERİ’ye ait olan ve MÜŞTERİ tarafından doldurulması ve yönetilmesi gereken kısımlardan ve içeriklerden Sentez Bilişim sorumlu değildir. MÜŞTERİ, sözleşmeye konu internet alan adı içerisinde bulundurduğu tüm içerikten, DEMO SEPETİ sistemi ile ticaretini yaptığı ürün ve hizmetlerden ve bunlarla ilgili bankacılık işlemlerinden sorumludur. Bu hususlarda SENTEZ BİLİŞİM’in herhangi bir sorumluluğu bulunmaz.

6.7. MÜŞTERİ’ye ait olan ve kanunen suç teşkil eden her türlü içerikten MÜŞTERİ sorumlu olup, SENTEZ BİLİŞİM’in her hangi bir içerik denetleme sorumluluğu bulunmamaktadır. 5651 Sayılı Kanun gereğince MÜŞTERİ’ye ait haksız veya suç teşkil eden içerik MÜŞTERİ’ye ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın yayından kaldırılabilir ya da gerekli hallerde internet sitesi tamamıyla kapatılabilir. 5651 Sayılı Kanun’dan kaynaklanan bu hakkın Sentez Bilişim tarafından kullanılması durumunda MÜŞTERİ kaldırılan içerikle ilgili hiç bir hak ya da tazminat talep edemez. Ancak içeriğin kaldırılmasına gerek olmadığına dair yasal bir belge’nin (mahkeme ilamı vs.) SENTEZ BİLİŞİM’e sunulması durumda içerik derhal yayına alınır.

6.8. Aynı şekilde 556 sayılı KHK ile koruma altına alınan “Marka ve Patent Hakları” ihlalleri hallerinde SENTEZ BİLİŞİM’in yukarıda sayılan önlemleri alma yetkisi vardır.

6.9. MÜŞTERİ, DEMO SEPETİ sistemine (sözleşmede yer alan istisnalar hariç) dilediği içeriği ekleyebilir ve dilediği ürünlerin (yasa dışı olmamak kaydıyla ve sözleşmede yer alan istisnalar dışında) satışını yapabilir ancak, sitede satışı yasak olan ürünlerin ya da sağlığa zararlı ürünlerin satılmasından doğabilecek problemlerden Sentez Bilişim hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda Sentez Bilişim siteyi kısmen ya da tamamen yayından kaldırma hakkını elinde bulundurur.

6.10. MÜŞTERİ’nin (diğer kullanıcıların da zarar görmesine neden olan saldırılara sebebiyet vermesi ve Sentez Bilişim aleyhine cezai sorumluluk doğurması nedeniyle) DEMO SEPETİ sistemi kullanarak satışını yapamayacağı istisnalar: Çocuk istismarı içeren ürünler, cinsel oyuncak ve ürünler, pornografik yayınlar, silah ve patlayıcı vasıflı ürünler, sağlık bakanlığı onayı bulunmayan ilaç ya da sağlık ürünü vasıflı ürünler, sapkın vasıflı dini inançlarla ilgili ürünler, emniyet ve askeri güçlere özgü ve satışı idari izne bağlı ürünler, (tarım ürünleri dahil) zehir vasıflı ürünler ve satışı yasaklanmış canlı hayvanlar ile yasa, mevzuat ve genelgelere aykırı her türlü ürün ile Sentez Bilişim prensiplerine aykırı ürünler satılamaz. Bu ürünlerin MÜŞTERİ’ye kiralanan sistemin içinde içerik olarak ya da sistem aracılığı ile satılan mal olarak bulunduğunun belirlenmesi üzerine Sentez Bilişim vermekte olduğu hizmeti iadesiz ve bedelsiz olarak sonlandırır.

6.11. Sözleşmeye konu alan adının yasal sahibi ile sözleşmeyi imzalayan gerçek kişinin farklı kişiler olmaları durumu, MÜŞTERİ’nin her türlü hukuki sorumluluklarını kaldırmaz. MÜŞTERİ şirket namına, iş bu sözleşmeyi imzalayan gerçek kişinin imza yetkisinde herhangi bir sakatlık bulunması durumunda şahsen de SENTEZ BİLİŞİM’e karşı sözleşme hükümleriyle sorumludur.

6.12. MÜŞTERİ, DEMO SEPETİ sisteminin kullanımı esnasında bulunduğu sunucuya ve diğer müşterilere herhangi bir şekilde zarar veren veya SPAM gönderim gerçekleştiren veya SYN, DDOS, http GET (httpd get) ve benzeri kötü amaçlı saldırılara maruz kalır ise, (uğranan zararlara 3. kişiler neden olsa dahi), Sentez Bilişim kullanım süresi ücreti ve gerekli (sözleşme tutarının en az %25’i) kullanım kesintilerini yaptıktan sonra, kalan bakiyeyi MÜŞTERİ’ye geri ödeyerek tüm hizmeti kısmen veya tamamen sonlandırma hakkına sahiptir.

6.13. MÜŞTERİ’nin üst maddede sayılan saldırı türleri ve sayılmasa dahi her türlü bilişim suçlarında; 3. kişilerin neden olduğu her türlü haksız fiilden, yalnızca fiili gerçekleştiren kişiler sorumludur. 3. kişilerin neden olduğu bilişim suçlarından ve bu suçlardan doğan doğrudan ya da dolaylı zararlardan (teknik kusur yada gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında ihlal yaptığı sabit olmadıkça)  tutulamaz. Bu durumlarda yaşanabilecek hizmet kesintileri nedeniyle SENTEZ BİLİŞİM’in sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia edilemez.

6.14. SENTEZ BİLİŞİM, teknik bakımlar ve güncellemeler nedeniyle, bir yıllık kiralama dönemi içerisinde verdiği hizmette toplamda 72 saati geçmemek üzere geçici hizmet kesintileri gerçekleştirebilir. İş bu kesintileri MÜŞTERİ peşinen kabul etmiştir. Sentez Bilişim bakım ve güncelleme çalışmalarını teknik nedenler imkan verdiği sürece gece yarısı ile sabah saat 08:00 arasında yapmaya özen gösterecektir.

6.15. SENTEZ BİLİŞİM, teknik gereksinimleri, pazar araştırmaları, satış politikaları, araştırma faaliyetleri sonucunda paket içerikleri, fiyatları ve verdiği hizmet içeriğinde gerekli değişiklikleri MÜŞTERİ onayı olmaksızın gerçekleştirebilir.

MADDE 7 – KİRALAMA VE YENİLEME BEDELİ 

DEMO SEPETİ sistemi paket ve yenileme ücretleri, Sentez Bilişim DEMO SEPETİ kurumsal web sitesi olan http://www.demosepeti.com içerisinde yer almaktadır. MÜŞTERİ DEMO SEPETİ paket ve yenileme ücretlerini, yukarıdaki internet sitesinden incelediğini ve fiyatları kabul ettiğini beyan eder.

MADDE 8 – DEMO SEPETİ PAKET ÖZELLİKLERİ VE TEKNİK İÇERİĞİ 

Paket içeriklerinin detayları ve teknik özellikleri, Sentez Bilişim DEMO SEPETİ kurumsal web sitesi olan http://www.demosepeti.com içerisinde satın almış olduğunuz ürünün teknik özellikleri kısmında yer almaktadır. MÜŞTERİ DEMO SEPETİ paket özelliklerini ve teknik içeriğini, yukarıdaki internet sitesinden incelediğini ve içeriği kabul ettiğini beyan eder.

MADDE 9 – PAKETLERE DAHİL OLMAYAN EK (ÜCRETLİ) HİZMETLER 

9.2. DEMO SEPETİ kurumsal web sitesi olan http://www.demosepeti.com içerisinde satın almış olduğunuz ürünün teknik özelliklerinin dışındaki her ek özellik ve modüller ekstra hizmet bedeli (EK ÜCRET ) olarak fiyatlandırılır.

9.2. MÜŞTERİ, DEMO SEPETİ sisteminde kendisine tanınan yıllık trafik limitini (Bandwidth) aştığında, toplu olarak ek trafik (Bandwidth) limiti satın almalıdır. Ek trafik alınmaması durumunda Sentez Bilişim vermekte olduğu hizmeti ek trafik alınana kadar durdurur. Ek trafik bedeli, Sentez Bilişim DEMO SEPETİ kurumsal web sitesi olan http://www.demosepeti.com/hosting/ içerisinde yer almaktadır.

9.3. MÜŞTERİ, DEMO SEPETİ sisteminde kendisine tanınan yıllık disk alanı limitini (hosting alanı) aştığında, toplu olarak ek disk alanı (hosting alanı) limiti satın almalıdır. Ek hosting disk alınmaması durumunda Sentez Bilişim vermekte olduğu hizmeti ek disk alınana kadar durdurur. Ek disk alanı bedeli, Sentez Bilişim DEMO SEPETİ kurumsal web sitesi olan http://www.demosepeti.com/hosting/ içerisinde yer almaktadır.

9.4. MÜŞTERİ, www.demosepeti.com dan beğenerek satın almış olduğu . MÜŞTERİ dilediği zaman site adını (bildirmek koşuluyla) değiştirebilir ancak, e-ticaret paketini başka bir firmaya veya kişiye devredemez. MÜŞTERİ, değişimden kaynaklanan masrafları ve değişiklik bedelini karşılamakla yükümlüdür.

9.5. MÜŞTERİ, kullanım süresi boyunca yalnızca sözleşmede belirlemiş olduğu (1) adet alan adı üzerinden hizmet verebilir ve içerik yönetimini yapabilir. Alan adının tescili, yıllık yenileme ücreti ve tüm sorumluluğu MÜŞTERİ’ye aittir. MÜŞTERİ dilediği zaman site adını (bildirmek koşuluyla) değiştirebilir ancak, e-ticaret paketini başka bir firmaya veya kişiye devredemez. MÜŞTERİ, değişimden kaynaklanan masrafları ve değişiklik bedelini karşılamakla yükümlüdür.

MADDE 10 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, sarf malzemeleri, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ve hizmet için cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 11 – ONAY VE YÜRÜRLÜLÜK 

İş bu sözleşme 2 (iki) nüsha halinde, MÜŞTERİ’nin Sentez Bilişim E-ticaret Sistemi Sözleşmesi’ni doldurup imzalaması ile ilk sayfada belirtilen tarihte yürürlüğe girmiştir ve her iki taraf için bağlayıcıdır.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile MÜŞTERİ’nin veya DEMO SEPETİ’nin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda MÜŞTERİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

Sözleşmenin PDF Fotmatı

 

  • sektörünüze uygun tasarım seçenekleri
  • 7/24 Canlı Destek Telefon Desteği
  • Kredi Kartınıza
    9 Taksit İmkanı
  • Web Danışmanınız
    Uzman Öneriler
X
DEMOLARI İNCELE